NAŠE USLUGE

Konsultantske usluge

Posjedujemo stručnost i alate koji pomažu u određivanju Vaših izazova vezanih za vodu i njihovih implikacija na pitanja kao što su kvaliteta vode, urbani razvoj i stabilnost obalnog pojasa. Naša stručnost obuhvaća tri ključna područja: sistemi kopnenih voda, sistemi obalnih morskih voda i vremenske prilike.

Kroz analizu podataka, računarsko modeliranje i simulacije, te savjetovanje i izvještavanje, pomažemo klijentima privatnog i javnog sektora u razumijevanju predmetne problematike, te načinu planiranja i upravljanja istom.

Consulting

Naš tim je izradio procjene uticaja poplavnog rizika i klimatskih promjena za klijente u Omanu, Singapuru i Šri Lanki, te procjene kvalitete vode i uticaja na okoliš u Singapuru.

H2i pruža:

 • Izradu tehničkih studija izvodljivosti
 • Izradu procjene uticaja na okoliš
 • Mapiranje rizika od poplava
 • Izradu procjene uticaja klimatskih promjena
 • Usluge vezane za urbano i prostorno planiranje
 • Usluge vezane za razvoj obalnih područja
 • Izradu studija o stabilnosti obalnih područja
 • Izradu procjene uticaja kvalitete vode
 • Treninge osposobljavanja i razvoja znanja

UVID

H2i-u je dodijeljena izvedba hidrološke studije, za Kalmunai regiju Šri Lanke, kao sastavnog dijela buducih planova razvoja ovog regiona. Područje je podložno porastu razine mora, zaslanjivanju vodnih resursa i naletima oluja. Modeliranje omogućuje predviđanje potencijalnog uticaja urbanog razvoja i klimatskih promjena te ugradnju sistema za upravljanje poplavama u razvojni plan regije.

Više

Operativno upravljanje vodama

Naši sistemi za operativno upravljanje vodama šalju aktuelne (real-time) podatke izravnog i posrednog praćenja različitih parametara u računarske modele koji predstavljaju, kako trenutno, tako i buduće stanje vodnih tijela.

Bolje prognoziranje omogućuje bolju okolinu i donošenje boljih odluka vezanih za razvoj, te podržava proaktivno upravljanje klimatskim, okolišnim i socioekonomskim događanjima u realnom vremenu.

Boat

Ovo znači, na primjer, biti u stanju predvidjeti promjene u nivou vode i, shodno tome, pravovremeno izdati upozorenje o poplavama ili primjeniti adekvatne mjere za ublažavanje. Među našim klijentima su i agencije za vodu u Singapuru, Vijetnamu, Bliskom istoku i Brunejima.

Nudimo:

 • Hidrometrijski informacioni sistem
 • Rani sistemi upozorenja na poplave
 • Operativno upravljanje vodnim rezervama
 • Operativno upravljanje obalnim vodama
 • Kratkoročno i dugoročno prognoziranje padavina
 • Sistem odgovora na izljevanje nafte

UVID

U Omanu, gdje bujične poplave uzrokuju infrastrukturne štete koje se na godišnjem nivou mjere u milionima dolara, naš Sistem upravljanja hidrometrijskim informacijama pruža uvid u vodostaje i količinu padavina u realnom vremenu. Ovo nadalje omogućuje pravovremena upozorenja o obilinim padavinama i visokim vodostajima te evakuaciju opasnih zona.

Više

Digitalna rješenja

H2i pruža i promoviše upravljanje vodnim resursima u Aziji na bazi podataka, iskorištavajući potencijal toka podataka, te mašinsko učenje i napredno računarsko modeliranje.

Posebno prilagođeni digitalni proizvodi omogućuju našim klijentima da primjene dio vještina napredne analitike kako bi stekli konkurentsku prednost i bolje upravljali rizicima i mogućnostima na nacionalnoj, regionalnoj i organizacijskoj razini.

Razvili smo takva rješenja za sisteme kopnenih i obalnih voda te upravljanje vremenskim prilikama. Nedavno smo angažirani za mapiranje oborinskih voda Singapura na semantičkom 3D modelu zemlje-Virtual Sinagpore.

Digital Solutions

Naše usluge:

 • Analiza velikih podataka (big data)
 • Analitika podataka (Data Analytics)
 • Modeliranje bazirano na podacima (Data-Driven Modelling)
 • Asimilacija podataka
 • Umjetna inteligencija
 • Algoritmi za mašinsko učenje

UVID

Nakon kreiranja Virtualnog Singapura (Virtual Singapore) , 3D modela otočne države, GovTech je pozvao na dostavu prijedloga za razvoj i prikaz rješenja koja su maksimalno iskoristila ove podatke. Naš prijedlog za razvoj 'Virtualne vode za virtualni Singapur' (Virtual Water for Virtual Singapore) omogućiti će nadležnim tijelima da bolje razumiju urbane poplave i plan za korištenje i raspored adekvatne infrastrukture. Naš prijedlog podržale su državne agencije uključujući PUB -Nacionalnu agenciju za vodu u Singapuru, HDB- Komisiju za stambena pitanja Sinagapura, i JTC -Vodecu agenciju u Singapuru za planiranje i razvoj dinamike industrijskih zona.

posljednji tvitovi