RJEŠENJA BUDUĆNOSTI
– DOSTUPNA DANAS

H2i se oslanja na svoje bogato iskustvo te napredne i nove tehnologije za
rješavanje postojećih problema u oblasti voda

H2i spaja sveobuhvatno razumijevanje izazova vezanih za oblast voda i najnaprednije tehnologije za rješavanje ključnih pitanja današnjice u ovoj oblasti.

Koristeći analitiku velikih podataka, mašinsko učenje i napredno računarsko modeliranje, naši timovi razvijaju, implementiraju i upravljaju specijaliziranim konsultantskim projektima u oblasti monitoringa, hidrodinamičkog modeliranja, modeliranja kvalitete vode i operativnih sistema upravljanja.

Koristimo najsuvremeniji softver za modeliranje obalnih voda, ušća, rijeka, jezera te urbanih i ruralnih područja kako bismo pronašli inovativne načine za iskorištavanje potencijala velikih podataka (big data), a s ciljem boljeg upravljanja kopnenim i obalnim vodama.

Otkada je kompanija H2i osnovana u junu 2014. godine, ugovorili smo i implementirali brojne projekte s državnim agencijama, privatnim i javnim kompanijama, kao i nevladinim organizacijama u jugoistočnoj Aziji, Istočnoj Aziji i na Bliskom Istoku. Usko surađujemo i sa nacionalnim organizacijama za vode u zemljama poput Singapura, gdje održavamo najtačniji nacionalni 3D hidrodinamički model.

Cilj nam je postati vodeći pružatelj sveobuhvatnih rješenja i konsultantskih usluga u Aziji u oblasti podatkovnog upravljanja vodnim resursima.

Neki od naših značajnih projekata uključuju:

h2i - Project Neptune

PROJEKAT NEPTUNE

Modeliranje i monitoring kvalitete obalnih voda u realnom vremenu, Singapur

Više
h2i - Rainfall Radar Nowcasting

PROGNOZE PADAVINA (NOWCASTING)

Sistem monitoringa i prognoziranja padavina za sliv Marine, Singapur

h2i - National Hydrometric Monitoring System

NACIONALNI HIDROMETRIJSKI SISTEM MONITORINGA

Monitoring padavina i nivoa vode u realnom vremenu, Oman

Više

MISIJA I VIZIJA

h2i - Two guys

MISIJA

Rješavanje problema upravljanja vodama koristeći analitiku velikih podataka, mašinsko učenje i napredno računarsko modeliranje.

h2i - Two girls

VIZIJA

Postati vodeći pružatelj sveobuhvatnih rješenja i konsultantskih usluga u oblasti računarskog modeliranja za upravljanje vodnim resursima, na globalnom nivou.

PREDNOST H2i

U H2i okupljamo najbolje stručnjake u oblasti upravljanja vodnim resursima
kako bismo riješili najveće vodne izazove današnjice

Naš tim pokriva kompletan vodni ciklus, a rješenja stavlja u cloud u realnom vremenu (cloud in real -time):

Naš tim se sastoji od:

 • Stručnjaka specijaliziranih za upravljanje vodnim resursima

 • Stručnjaka specijaliziranih za monitoring i procjenu okoliša

 • Stručnjaka za hidrološko i hidrauličko modeliranje

 • Stručnjaka za hidrodinamičko modeliranje

 • Stručnjaka za modeliranje kvalitete vode

 • Stručnjaka specijaliziranih za analizu podataka i mašinsko učenje

 • Meteorologa

 • Stručnjaka specijaliziranih za kratkoročno prognoziranje padavina radarskom tehnologijom

 • Stručnjaka specijaliziranih za prognoziranje poplava

 • Stručnjaka specijaliziranih za operativne sisteme upravljanja

NAŠA ISTORIJA

Bogato iskustvo u istraživačkim i specijaliziranim konsultantskim projektima

H2i osnovan je u junu 2014. godine na temeljima Singapore Delft Water Alliance-a (SDWA) , Centra za istraživanja pri Nacionalnom Univerzitetu u Singapuru (Centre of Excellence for research, National University of Singapore-NUS).


Od 2007. do 2014. godine, SDWA je provel širok spektar istraživanja kada se radi o upravljanju urbanim i obalnim vodnim resursima, posebno u oblastima hidrologije sliva, obalne hidrodinamike, integriranih urbanih vodnih resursa i klimatskih promjena. Tom prilikom, SDWA je objavila više od 250 naučnih članaka i predstavila više od 200 seminara na nacionalnim i internacionalnim konferencijama u periodu od 5 godina.


Mi crpimo informacije iz ovakvog kolektivnog iskustva u istraživanju i specijaliziranom savjetovanju te nalazimo primjenu ovih iskustava u stvarnom svijetu, uključujući i prediktivne numeričke i integrirane sisteme modeliranja.


Za potrebe naših projekata, često surađujemo sa organizacijama kao što su Nacionalni Univerzietet u Singapuru, Deltares i Danski institut za hidrauliku (DHI), međunarodnim konsultantima-inženjerima te drugim institutima širom svijeta.

VODA, VODA,
SVUDA:
NAŠA DRUŠTVENA
ODGOVORNOST

Voda je od presudne važnosti za opstanak čovječanstva - a upravljanje vodama biti će
ključno za postizanje Ciljeva održivog razvoja
Ujedinjenih naroda (United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs))

Sedamnaest Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals- SDGs), usmjerenih na okončanje globalnog siromaštva, zaštitu planete i osiguranje kolektivnog prosperiteta, tretiraju širok raspon problema društvenog i ekonomskog razvoja.

Nekoliko ciljeva odnosi se upravo na vodu, uključujući osiguranje pristupa "čistoj vodi i sanitarijama" (Cilj br. 6), “akcije u scenariju klimatskih promjena” (Cilj 13), i “život ispod vode” (Cilj 14), koji se odnosi na održivu upotrebu okeana, mora i morskih resursa, te osiguranje kvalitete vode.


Image from www.un.org
Slika preuzeta sa: www.un.org

Pored navedenog, mnogi drugi ciljevi ostaju izvan dosega, neostvarivi bez pristupa vodi i bez prihvatljivih i održivih praksi za upravljanje vodama. Neki od njih uključuju ciljeve za postizanje “nulte stope gladi” (Cilj 2) i uspostavljanje uspostavljanje "održivih gradova i zajednica" (Cilj 11). Postizanje ovih Ciljeva ovisi o mogućnosti zadovoljenja potreba za vodom i ublažavanju uticaja klimatskih promjena.


H2i ima važnu ulogu u unaprjeđenju ovih Ciljeva. Naše usluge koje su izravno povezane sa Ciljevima održivog razvoja uključuju:


 • Procjenu vodnih resursa

 • Procjenu rizika od poplava

 • Studije uticaja na klimu (odnose se na količinu vode i kvalitetu vode)

 • Skeniranje potencijala hidroenergije i energije plime i oseke

Obratite nam se da biste saznali više ili razgovarali sa nama o tome što možete učiniti u svojoj zemlji ili zajednici, obratite nam se.

posljednji tvitovi