Bolji Sistem Upravljanja Poplavama Za Oman

Naš nacionalni sistem upravljanja hidrometrijskim informacijama prati vodne sisteme, upozorava na obilne padavine i visoke vodostaje

Klijent


Status

Ministarstvo regionalnih općina i vodnih resursa, Oman (Ministry of Regional Municipalities and Water Resources, Oman)


Završen


U Omanu, bujične poplave uzrokuju infrastrukturne štete koje se na godišnjem nivou mjere u milionima dolara. Ove bujične poplave obično se javljaju tokom sezone monsuna, od sredine juna do sredine septembra. Kako bi se utvrdile mjere sprječavanja i ublažavanja ovakvih poplava, bilo je neophodno bolje razumjeti hidrometrijske uslove u Sultanatu.


U suradnji s ECO Environmental-om, H2i je razvio sistem upravljanja hidrometrijskim informacijama (Hydrometric Information Mangement System) i dostavio ga Ministarstvu regionalnih općina i vodnih resursa Sultanata Oman u novembru 2017. godine.


Sistem je smješten na web serverima Ministarstva i omogućuje praćenje nivoa vode i kiše u stvarnom vremenu širom zemlje.


Podaci koje sistem prikuplja također omogućuju Ministarstvu planiranje učinkovitih mjera sprječavanja i ublažavanja poplava.


Prilagođeni Operativni sistemi upravljanja kompanije H2i koriste kapacitet velikih podataka (big data) za bolje upravljanje vodnim resursima. Ovi sistemi se takodjer koriste za usluge meterološkog savjetovanja u Brunejima, Darussalam, za za praćenje i modeliranje priobalnih voda Singapura , i za upravljanje vodnim resursima u ovom gradu-drzavi.

latest tweets