November 14, 2017

H2I ISPORUČUJE SVOJ ČETVRTI OPERATIVNI SISTEM ZA UPRAVLJANJE

H2i je isporučio svoj četvrti Operativni sistem upravljanja (OMS). U novembru 2017. godine, H2i je završio izradu Sistema za upravljanje hidrometrijskim informacijama za Ministarstvo reginalnih općina i vodnih resursa Omana. Sistem upravljanja hidrometrijskim informacijama uslijedio je nakon uspješne implementacije Sistema usluga meterološkog savjetovanja u Darussalamu, u Brunejima, Neptune sistema za praćenje i predviđanje kvalitete vode i Operativnog sistema za upravljanje za potrebe Nacionalne Agencije za vodu (PUB) u Singapuru.

null

Ovaj sistem upravljanja hidrometrijskim informacijama omogućuje korisnicima veoma jednostavan i brz pristup informacijama u stvarnom vremenu, vezanim za vodostaje, količinu vode u rezervoarima i padavine. Obzirom da je baziran na praćenju u stvarnom vremenu, sistem omogućuje pravovremeno upozoravanje i evakuaciju potencijalno opasnih zona.


U H2i vjerujemo u otkrivanje potencijala i iskorištavanje snage velikih vodnih podataka za bolje upravljanje vodama. Sistem upravljanja hidrometrijskim informacijama implementiran u Omanu, još je jedan korak ka ispunjavanju ove vizije.

posljednji tvitovi