GDJE ISTRAŽIVANJE SUSREĆE REALNOST

Hydroinformatics Institute Pte Ltd. (H2i) primjenjuje napredno računarstvo na skupove velikih podataka (big data). Mi kontrolišemo i upravljamo najkritičnijim resursom - u realnom vremenu.

VIŠE

SVEOBUHVATNO RAZUMIJEVANJE VODE JE KLJUČNO ZA RJEŠAVANJE ŠIROKOG SPEKTRA
GLOBALNIH PROBLEMA.

NAŠI STRUČNJACI KORISTE NAJNAPREDNIJE TEHNOLOGIJE ZA RJEŠAVANJE VODNIH PROBLEMA
CJELOKUPAN HIDROLOŠKI CIKLUS, PRONALAZEĆI ZNAČAJNE APLIKACIJE ZA BIG DATA
ANALITIČARE, MAŠINSKO UČENJE I NAPREDNO MODELIRANJE.

Više

Naše usluge

U Institutu za hidrofinformatiku razvijamo, izvršavamo i upravljamo specijalističke konsultantske projekte u oblasti praćenja, hidrodinamičko modeliranje, modeliranje kvaliteta vode i sisteme operativnog upravljanja, i razvijamo digitalne proizvode i rješenja koja se odnose na vodu.

h2i - Consulting

KONSULTANSTSKE USLUGE

Posjedujemo stručnost i alate koji pomažu u određivanju Vaših izazova vezanih za vodu i njihovih implikacija na pitanja kao što su kvaliteta vode, urbani razvoj i stabilnost obalnog pojasa. Naša stručnost obuhvaća tri ključna područja: sistemi kopnenih voda, sistemi obalnih morskih voda i vremenske prilike. Kroz analizu podataka, računarsko modeliranje i simulacije, te savjetovanje i izvještavanje, pomažemo klijentima privatnog i javnog sektora u razumijevanju predmetne problematike, te načinu planiranja i upravljanja istom.

Više →
h2i - Operational water management

OPERATIVNO UPRAVLJANJE VODAMA

Naši sistemi za operativno upravljanje vodama šalju aktuelne (real-time) podatke izravnog i posrednog praćenja različitih parametara u računarske modele koji predstavljaju, kako trenutno, tako i buduće stanje vodnih tijela. Bolje prognoziranje omogućuje bolju okolinu i donošenje boljih odluka vezanih za razvoj, te podržava proaktivno upravljanje klimatskim, okolišnim i socioekonomskim događanjima u realnom vremenu.

Više →
h2i - Digital Solutions

DIGITALNA RJEŠENJA

H2i pruža i promoviše upravljanje vodnim resursima u Aziji na bazi podataka, iskorištavajući potencijal toka podataka, te mašinsko učenje i napredno računarsko modeliranje. Posebno prilagođeni digitalni proizvodi omogućuju našim klijentima da primjene dio vještina napredne analitike kako bi stekli konkurentsku prednost i bolje upravljali rizicima i mogućnostima na nacionalnoj, regionalnoj i organizacijskoj razini.

Više →

značajni projekti

h2i - Project Neptune

PROJEKAT NEPTUNE

Modeliranje i monitoring kvalitete obalnih voda u realnom vremenu, Singapur

Više
h2i - Rainfall Radar Nowcasting

PROGNOZE PADAVINA
(NOWCASTING)

Sistem monitoringa i prognoziranja padavina za sliv Marine, Singapur

h2i - National Hydrometric Monitoring System

NACIONALNI HIDROMETRIJSKI SISTEM MONITORINGA

Monitoring padavina i nivoa vode u realnom vremenu, Oman

Više

posljednji tvitovi